บาคาร่าออนไลน์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อวยพรวันสงกรานต์ 2563 

บาคาร่าออนไลน์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อวยพรวันสงกรานต์ 2563 

วันนี้ (13 เม.ย.) ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์นั่นเอง บาคาร่าออนไลน์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ทำให้ทางรัฐบาลต้องงดการจัดงานเทศกาล และให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้าน ทางด้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟสบุ๊ก อวยพรประชาชนในวันปีใหม่ไทยความว่า

“วันนี้เป็นวันสงกรานต์และถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย 

ดิฉันก็ขอส่งความรักความปรารถนาดีจากใจไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะ ปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนต่างระมัดระวังดูแลตัวเองอยู่ที่บ้าน ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ดิฉันขอให้กำลังใจทุกท่านอย่าท้อถอยค่ะ

สำหรับนักธุรกิจหรือคนทำมาค้าขายขอให้ใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส ในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ​ คาดการณ์ไปข้างหน้า และปรับรูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตที่คงจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากหลังจากสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนพี่น้องแรงงานคนหาเช้ากินค่ำ ลูกจ้าง และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐบาล ก็ขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการที่จะดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงครอบคลุมและรอบด้านในเวลาที่รวดเร็ว​เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

สิ่งสำคัญที่อยากฝากกับพี่น้องประชาชนให้ใช้เวลาช่วงนี้คือ อยู่กับครอบครัว ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง หลีกเลี่ยง​ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ห่างไกลจากไวรัสนี้ค่ะ

ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านมีแรงกายแรงใจที่ดี ฟันฝ่าอุปสรรคนี้ และกลับมามีรอยยิ้มได้โดยเร็วค่ะ

ดิฉันขอถือโอกาสนำภาพเก่าๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาฝาก และ1 ในนั้นเป็นภาพสงกรานต์ที่รวมพี่น้องญาติมาอยู่รวมกันเมื่อปีที่แล้ว​ค่ะ”

จังหวัดนนทบุรี เตรียมผ่อนปรนปลดล็อกธุรกิจจำเป็นเพิ่มเติม อาทิ ร้านตัดผม รับส่งสินค้า รวมถึง แผงค้าสลากกินแบ่ง เริ่มต้นในวันที่ 15 เมษายนแต่ยืดเวลาสถานที่จำหน่ายเหล้าออกไปเป็น 30 เมษายน แทน

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี และผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งตังหวัดนนทบุรี ที่ 1072/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 63 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 9 ออกมา 3 มาตราการดังนี้

1. ผ่อนปรนเปิดสถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพตั้งแต่ 15 เมษายน 63 เป็นต้นไป ได้แก่ ร้านตัดผม เสริมสวย (เฉพาะทำผม), ร้านรับส่งพัสดุ, แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล, ร้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, ร้านวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์, ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ-ระบบสื่อสาร, ร้านขาย-ซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว

2. ขยายเวลาวันปิดสถานที่จำหน่ายสุราถึง 30 เมษายน (เดิมถึง 20 เมษายน)

3. มาตราการป้องกันโรค สำหรับสถานที่เปิดบางเวลา/เปิดบางส่วนต้องทำ

3.1 ผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัย

3.2 ผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย/ในพื้นที่ปิดให้สวม Face Shield

3.3 มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ

3.4 มีจุดล้างมือหรือเจลบ้างมือไว้บริการ

3.5 จัดสถานที่ไม่ให้แออัด มีระยะห่าง 1 เมตร หรือใช้นัดคิวล่วงหน้า

3.6 มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

3.7 รักษาความสะอาดพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ

3.8 ร้านตัดผมต้องทำตามข้อ 3.1 – 3.7 และห้ามไม่ให้ลูกค้านั่งรอรับบริการ ช่างตัดผมต้องสวม Face Shield ใส่ถุงมือยางและห้ามใช้มีดโกนกับลูกค้า

ขยายเวลายื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ถึง 31 ส.ค.

ขยายเวลาเสียภาษี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) ลงนามโดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ความว่า โดยที่สถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

ข้อ 2 ให้ขยายกำหนดเวลายื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 56 แบะมาตรา 57 จัตวาแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.95 สำหรับเงินได้ถึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 / 8 เมษายน 2563

สำหรับการยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 แล้วแต่กรณีออกไปเป็นภายนวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อ 3 กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 และได้รับสิทธิผ่อนชำระเป็น 3 งวด ตามมาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลาดังนี้

งวดที่ 1 ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป

งวดที่ 2 ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง

งวดที่ 3 ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวเที่สอง บาคาร่าออนไลน์